Tuis | Nuus

Arrestasie: privaat persone in Suid-Afrika

Soos wat die tye en ekonomiese vooruitsigte in ons land verander na gelang van hoër vlakke van korrupsie, nuwe politiese rangskikings  en die groei van die Baie-Baie-Belangrike-Ekonomies-Eksentriese burgers van ons land, sal gewone burgers en minder-gewone burgers dit moeiliker vind om ’n bestaan te maak. Elkeen van ons sal al hoe nader aan misdadigers beweeg soos wat mense meer en meer despiraat word om kos op die tafel te sit in uiters uitdagende tye.
Sien gerus die artikel op die volgende bladsy oor ’n man wat gearresteer is nadat hy ’n dief op heterdaad betrap, gevang en aan die polisie oorhandig het. Misdaadtonele gaan nie iets vreemd wees vir ons nie. Dié dan, dat MootGi die Misdaadtoneelbestuurkursus gratis vir gemeenskapslede aanbied. Ons wil almal aan die regte kant van die wet wees. Hier volg uittreksels van die toepaslike wet, maak seker jy weet wat jy mag en nie mag doen nie. Ons het almal regte, die eksentriekes en gewones. Sorg dat jy joune en syne ken.

Enige privaat persoon in Suid-Afrikaans mag ’n arrestasie uitvoer vir “enige sameswering, uitlokking of poging om ’n misdryf te pleeg” [2|3|5], wat betrekking het op enige skedule 1 misdryf, soos bepaal deur die Strafproseswet van 1977, Wet 51 [2|3], en Strafreg wysigingswet van 2007, Afdeling 3 en 4.

Inhegtenisneming deur private persoon sonder lasbrief
Strafproseswet 51 van 1977 Inhegtenis-neming Deur Publiek — Art 42

 1. ’n Private persoon kan iemand sonder lasbrief in hegtenis neem
  • wat ’n in Bylae 1 bedoelde misdryf in sy teenwoordigheid pleeg of poog te pleeg of wat hy redelikerwys verdink dat hy so ’n misdryf gepleeg het;
  • wat hy redelikerwys vermoed ’n misdryf gepleeg het en aan die vlug is van en onmiddellik agtervolg word deur iemand wat bedoelde private persoon redelikerwys meen die bevoegdheid besit om daardie persoon weens daardie misdryf in hegtenis te neem;
  • wat hy kragtens ’n wet bevoeg is om ten opsigte van ’n in daardie wet bepaalde misdryf sonder lasbrief in hegtenis te neem;
  • wat hy aan die baklei sien.
 1. ’n Private persoon wat iemand kragtens subartikel (1) (a) sonder lasbrief in hegtenis mag neem, kan daardie persoon onverwyld agtervolg, en ’n ander private persoon aan wie die doel van die agtervolging bekend gemaak is, kan daarby aansluit en hulp verleen.
 2. Die eienaar, wettige okkupant of persoon in beheer van eiendom waarop of met betrekking waartoe daar gevind word dat iemand ’n misdryf pleeg, en iemand deur bedoelde eienaar, okkupant of persoon in beheer daartoe gemagtig, kan so iemand sonder lasbrief in hegtenis neem.

Wyse en uitwerking van inhegtenisneming
Strafproseswet 51 van 1977 Inhegtenis-neming — Art 39

 

 1. Inhegtenisneming word met of sonder lasbrief uitgevoer en, tensy die persoon wat in hegtenis geneem staan te word hom aan bewaring onderwerp, deur sy liggaam werklik aan te raak of, indien die omstandighede dit vereis, deur sy liggaam met geweld in bedwang te bring.
 2. Die persoon wat ’n inhegtenisneming uitvoer, moet, ten tyde van die uitvoering van die inhegtenisneming of onmiddellik nadat die inhegtenisneming uitgevoer is, die gearresteerde persoon meedeel wat die rede vir die inhegtenisneming is of, in die geval van ’n inhegtenisneming wat uit hoofde van ’n lasbrief geskied, op versoek van die gearresteerde persoon ’n afskrif van die lasbrief aan hom oorhandig.
 3. Die uitwerking van inhegtenisneming is dat die gearresteerde persoon in wettige bewaring is en dat hy in bewaring aangehou word totdat hy wettiglik uit bewaring ontslaan of vrygelaat word.

 

 


Voorbeelde

Neem altyd in gedagte dat privaat persone slegs vir Bylae 1 misdrywe mag in hegtenis neem, en geen ander. Die volgende lys is NIE BylAE 1 mISDrywE NIE

 

 • Sodomie
 • Prostitusie
 • Dwelmhandel
 • Openbare dronkenskap
 • Vullisstorting
 • Rommelstrooi
 • Urineer in die openbaar
 • Vloek- of skeltaal in die openbaar

 

Bylae 1 oortredings

 • Hoogverraad:Verraad teen jou land.
 • Sedisie:Om opstand te inspireer.
 • Openbare geweld.
 • Moord: Onwettige, opsetlike doodmaak van ’n ander mens.
 • Strafbare manslag: Die doelgerigte, roekelose of nalatige (maar nie noodwendig ’n wettige) daad van moord op ’n mens.
 • Verkragting of gedwonge verkragting.
 • Seksuele aanranding, gedwonge seksuele aanranding of gedwonge self-seksuele aanranding.
 • Seksuele misdryf teen kinders of verstandelik gestremde persone.
 • Mensehandel vir seksuele doeleindes.
 • Bestialiteit.
 • Roof:Onwettige neem van’n persoon se eiendom sonder toestemming, deur misleiding of bedrog.
 • Menseroof.
 • Kinderdiefstal.
 • Aanranding, met gevaarlike wond.
 • Brandstigting.
 • Opsetlike saakbeskadiging.
 • Inbraak by of betreding van ’n perseel.
 • Diefstal.
 • Ontvangs van gesteelde goed wetende dat dit gesteel is.
 • Bedrog.
 • Wetende vervalsing of uitgifte van ’n vervalste stuk.
 • Onwettige munt van geld.
 • Ontsnapping uit wettige bewaring.
 • Sameswering, uitlokking of poging om misdryf in hierdie Bylae te pleeg.

Arrestasie na man boef betrap en vang
’n Man is gearresteer nadat hy ’n dief op heterdaad betrap, gevang en aan die polisie oorhandig het.

’n Man is oornag in ’n polisiesel in die noorde aangehou nadat hy glo ’n booswig getakel het oor gesteelde items in sy besit.

Mark Yaffe is Woensdagmiddag sonder rede toegesluit, vertel sy ma Ann Labuschagne.

“Ons wag nog steeds dat hy vrygelaat word.”

Yaffe het Woensdag op sosiale media vertel dat hy en ’n buurman ’n dief agterna gesit het wat items uit sy erf gesteel het.

Yaffe het die vlugteling in Abercombiestraat plat geduik om hom tot stilstand te bring.

Sy ma se?: “Die dief het nog die ‘speakers’ (luidsprekers) wat hy gesteel het by hom gehad en Mark het hom na die polisiekantoor gevat.”

Labuschagne en ander familielede was Donderdagoggend by Pretoria-Noord se landdroshof om te sien wat met Mark gebeur.

“Ons sit by die hof al vanaf 07:00 en Mark se klein kindertjies is al huilerig en moeg gewag,” se? Labuschagne.

Sy se? haar seun is die vorige dag in hegtenis geneem nadat die verdagte dief hom aangekla het van aanranding.

Sy se? Yaffe is in dieselfde polisieselle as die klaer toegesluit.

“Ons weet Mark het hom nie aangerand nie. Hy het slegs hom tot stilstand gebring na die dief probeer weghardloop het,”se? Labuschagne ontstoke.

“Ons gaan beslis hierdie saak verder vat teen die staat.”

Labuschagne bedank mense wat ingespring het om selfs van die kostes vir ’n prokureur te help dra. ’n Woordvoerder vir Pretoria-Noord se polisiekantoor was nie onmiddelik beskikbaar vir kommentaar nie.

April 28, 2016 - www.rekordnorth.co.za

 

Katoog boender Moot Bobbie van die pad tot in die bad

 

Theo Naude was vir baie jare die spil waarom Bobbies hardloop klub in Pretoria gedraai het. Hy het menige Mooter gemobiliseer om die gemak van ’n “lazyboyz” te verruil vir ’n paar hardloopskoene.

 

Theo en sy vrou Nita, het onderskeidelik 6 en 8 Comarades Marathon medaljes verwerf en weet wat dit beteken om die pad te vat.

In Maart maand, ter voorbereiding vir die Comarades Marathon, het Theo deelgeneem aan die Om-die -dam Ultra-Marathon. Op pad na die eindpunt van die 50 Km bielie, het Theo oor ’n kat-ogie (beskermde weerkaatser op die middellyn van paaie) gestruikel en geval.

Soos Hendrik van der Westhuizen, mede Comradesmarathonveteraan en onderskeidelik voorsitter van MootGi en Solidariteit hardloopklub dit stel; “Wanneer jy by 45km kom, dan lig jy nie jou voete meer baie hoog op nie, dan kan jy val.”

Wel dit was presies wat met Theo gebeur het. Die val het nie net sy oggend “Om-die-dam” in sy spore gestuit nie, maar ook verseker dat sy 7de Comarades Marathon waarskynlik nooit gaan plaasvind nie.

Theo het sy heup in die val gebreek, en is tans besig om te herstel na ’n heupvervanging.

Theo behoort, met die publikasie van hierdie nuusbrief, sy krukke neer te lê en het reeds soos op die foto’s te siene is, begin stap en is reeds weer terug op die pad, maar nie Comrades toe nie…

Die ingelse spreekwoord lui: “you can’t keep a good man down”. Dit is inderdaad die geval by die Mooter met die staal heup. Theo het reeds sy oog op die volgende Midmardam myl — ek is skoon uit asem soos ek skryf, klink vir my die ekwivalent van ’n drie-dubbelle-marathon! Theo gaan nou stap en swem. So daar is geen “lazyboy” vir Theo in die vooruitsig nie, net nog meer medaljes.

MootGi wil vir Theo alle sterkte toewens met sy herstelproses en ook met sy nuwe met sy nuwe swem- en stap drome.

Waarskynlik gaan daar ’n klompie Mooters gemotiveer word om uit die “lazyboyz” te spring, die swembad in…

 

Eugene Henning
 

Ken-jou-bure!!!

Goeie Buurmanskap… wat is dit? Hier volg een of twee stellings, en dan so klompie vrae… Buurmanskap verwys nie net na my en jou medemens nie, maar ons langsaan-, oorkant-, agterkant- en voorkantmense. Ons is ’n generasie en volk wat verarm — omdat ons nie meer tyd het vir ons medemens nie.

Read more...

 

Fluitjies teen misdaad

“Stop misdaad blaas die fluitjie” — Veldtog met fluitjies teen misdaad begin

Read more...

 

Blou- en Groendruppelverslag

 

AfriForum maak Gauteng-Noord se blou- en groendruppelverslag bekend

Read more...

 
More Articles...