Tuis | Nuus | Nuus | Vraag-en-antwoord: Elsabe van Staden - Voorsitter: MOOT GPF

Vraag-en-antwoord: Elsabe van Staden - Voorsitter: MOOT GPF

Geniet u u werk?

Ek werk voltyds en geniet dit baie. Behalwe dat ek die GPF Voorsitter is, is ek ook Voorsitter van een van ons drie sektore; sektor 2.

Waar woon u?

Wonderboom-Suid

Voel u dat die polisie die stryd teen misdaad wen?

Ek vertrou dat ons wen in ons area. Maar ek voel soms dat ons die stryd teen georganiseerde misdaad verloor. Hierdie misdadigers is hoogs gespesialiseerd en as ons na byvoorbeeld die naweek se insidente kyk besef ek daar is niemand wat vir hierdie manne in uniform opstaan, en sê; tot hier toe en nie verder nie! In ander lande sou daar ’n vakansiedag aangekondig gewees het, en vlae sou halfmas gehang het. Kan ons hulle dan regtig blameer dat hulle party dae nie hulle beste lewer nie? Hierdie georganiseerde misdadigers is tot die tande toe gewapen, is ’n konstabel regtig opgewasse teen hulle? My hart bloei vir hierdie families wat hierdie jongmense moet begrawe. Ek blameer natuurlik ook die howe wat die mense so maklik terug sit op straat! Ons lede werk baie hard, arresteer byvoorbeeld dwelmsmouse, net om hulle môre weer terug te sien op straat.  Watter motivering is daar vir ’n lid  as hy dieselfde dwelmsmous vier keer in 2 weke arresteer? Dan ook moet al ons lede hulle werk doen en met baie min klaarkom. Voertuie is meestal in swak toestande en heeltemal onvoldoende om al drie die sektore te bedien, om nie eers te praat van die tekorte aan personeel nie. Hierdie lede moet klaarkom met onvoldoende middele soos rekenaars, en het selfs nie toegang tot e-pos fasiliteite nie.  Daar word net mooi niks aan hierdie tekorte gedoen nie – ons spreek dit maand na maand aan en niks verander ooit nie.

Sou u saamstem dat armoede ’n groot rede is vir die misdaad in die land?

Ek sal saamstem dat dit definitief daartoe bydrae. Die hoë werkloosheid syfer help ook nie die situasie nie. Ek voel wel dat daar ’n algemene wetteloosheid onder groot groepe mense in ons land bestaan. Dit kan slegs die regering omkeer met beter infrastruktuur en beter bekamping van misdaad.

Wat dink u is die gevoel of gesindheid van die publiek teenoor die polisie?

Ek probeer regtig in my area om die polisie te bemark by die publiek, ongelukkig gebeur daar van tyd tot tyd insidente wat die lede se beeld geweldig skaad — dit vat baie lank om dit dan weer te herstel. Baie lede van die publiek is ook vinnig om SAPD lede as lui en onvoldoende uit te kryt – maar hulle verstaan meeste van die tyd nie dat daar byvoorbeeld op daardie oomblik nie ’n voertuig beskikbaar is nie, of dat daar 2 of meer lede met siek- of ander verlof is, dit plaas baie druk op die ander lede. Die ontplooi van meer reserviste kan die  tipe probleem aanspreek, maar die huidige moratorium op die aanstelling van reserviste, tot en met verdere kennisgewing, lyk nie of dit gou opgelos gaan word nie. Op provinsiale vlak is daar tegniese aspekte, soos psigometriesetoetse en skiettoetse — wat vereistes is vir die aanstelling van reserviste — wat baie swak bestuur word. Hoe verwag hoë-vlak bestuur — wat self nie hulle beplanning kan deurvoer nie — dat konstabels in die aanklagkantoor moet funksioneer in ’n stelsel wat nie behoorlik bestuur word nie?

Hoe dink u kan die gesindheid verander word van die Polisie se kant af en van die gemeenskap se kant af?

— Van die Polisie se kant af: Myns insiens is daar geen respek en dissipline by junior SAPD lede teenoor hulle seniors nie, indien dit reggestel word sal take stiptelik uitgevoer word en sal daar ’n mate van werkstrots terugkeer na die beroep.

— Van die gemeenskap se kant af: Gereelde inligtingsessies met die gemeenskap sal hulle help om te begryp onder watter omstandighede SAPD-lede hulle werk moet doen. Sulke inligtingsessies is ook ’n geleentheid om die gemeenskap in te lig oor prosedures aangaande swak dienslewering vanaf SAPD-lede. Slegte gedrag of diens moet aangespreek word – die SAPD-lede is daar om aan die publiek ’n diens te lewer.

Voel u dat die GPF en Gemeenskap-inisiatiewe bydra tot misdaadbekamping en kan hierdie instansies ’n groter rol speel?

Ek is vol vertroue dat die Gemeenskapinisiatiewe ’n baie groot rol speel in die algehele bekamping van misdaad en ook in die opheffing van die gemeenskap as sulks. Danksy nuusbriewe soos hierdie een wat MootGI uitgee, is die gemeenskap deesdae baie ingelig oor probleme wat ondervind word en weet gemeenskapslede ook waar om probleme aan te meld — as almal saamwerk en nie vir ’n instansie wag om byvoorbeeld straatligte wat nie werk nie, aan te meld nie, kan dit vinniger herstel.

Wat dink u is die primêre taak van die GPF?

Inligting en kommunikasie bevordering tussen die gemeenskap en SAPD-lede — jy kan nie iemand vertrou as jy nie alles weet van die instansie en ook van die persone nie. Die GPF dien as bemiddelaar tussen die gemeenskap en die SAPD en behoort die publiek met talle probleme by te staan.

Waar sou u graag die gemeenskap meer betrokke wou sien?

Ek sou graag meer hulpverlening by ouer mense en by skole wou sien. Daar is baie skool leerders wat nie smiddae ’n heenkome het nie, baie ouers werk skofte. Dit sal wonderlik wees om ’n “Green Door“ projek te kan hê wat hierdie kinders en volwassenes in nood, ’n skuilplek en heenkome te kan gee waar hulle kan veilig voel tot dit met hulle beter gaan. Ek sal ek baie meer patrolleerders op die pad wil sien.  Ek sal ’n drastiese verhoging wil sien in die hoeveelheid inwoners van ons area wat misdaad hulle erns maak!

Wat sou u graag wou verander in u wyk indien u die fondse sou hê?

Ek sal graag geslotekring-kameras wil installeer in die areas waar ons groot misdaad beleef.  Ek sal ook ’n aantal gemeenskapsradio’s wil aanskaf vir die gemeenskapslede wat dit nie kan bekostig nie.

Watter verskil sou u wou maak en nalaat die dag as u as voorsitter van die GPF uittree?

Dat die gemeenskap te alle tye myself kon hê in tye van nood, selfs om partykeer net te kon gesels as die dag dalk te swaar was, of net om van ’n goedvoel-gevoel te vertel. Ook dat die gemeenskap verseker kon wees, en kon staatmaak, op SAPD-lede. Ons almal wil weet dat hierdie lede ons beskerm in tye van angs en nood.

SAPD Moot se GPF sektorvoorsitters en sektorgrense lyk as volg:

Voorsitter sektor 1: Gerhard le Roux

Steve Biko tot by Tom Jenkins/Meintjies kop randjie, Steve Biko/Eben Roux/ en Malan straat.

Voorsitter sektor 3: Deon van Zyl

Ben Swart tot Pierneef en Chamberlainstraat.  Steve Biko tot by 24ste laan.

Voorsitter sektor 2: Elsabe van Staden

0836754148 of 0123310355

 

De Beer Straat tot by die noorde kant van Ben Swart straat en dan Voortrekkersweg tot by 24ste laan se weste kant.