Tuis | Nuus | Nuusbrief | Boomplantkompetisie

Boomplantkompetisie

Hoekom doen ons dit?

Met hierdie kompetisie wil MootGi poog om meer as 500 bome in ons omgewing geplant te kry. Ons wil n volhoubare invloed op ons omgewing h, en dit vir deelnemers die moeite werd maak om deel te neem. Lees verder vir meer inligting.

Rels, Terme en Voorwaardes

Hierdie Rels, Prosedures, Terme en Voorwaardes is opgestel om deursigtigheid en regverdigheid teenoor alle deelnemers te verseker. MootGi bestuur sal geensins afwyk van hierdie Rels, Terme en Voorwaardes nie en behou die reg voor sonder vooraf kennisgewing om die rels aan te pas en te wysig om sodoende die waardes en gees van die kompetisie te beskerm.

1. Prysgeld

 1. 1ste prys = R 1,500.00
 2. 2de prys = R 1,000.00
 3. 3de prys = R 500.00

2. Wat deelnemers benodig om deel te neem

 1. 1 (een) Nuwe inheemse boom per inskrywing.
 2. Dik swart permanente kouki en skoon wit A4-papier
 3. Iemand om jou af te neem
 4. Toegang tot WhatsApp

3. Prosedure

 1. Skryf jou naam, van, selfoon, epos, boom se naam en plant datum op A4 papier neer met n dik swart koukie.
 2. Sit die boom langs die gat.
 3. Sit die papier by die boom en die gat neer.
 4. Neem n duidelike foto van jouself, die boom, die gat en die papier (boom buite gat).
 5. Skrif op die papier moet duidelik leesbaar wees op die foto wat as inskrywing ge-WhatsApp word.
 6. Met die boom in die gat, neem nog n foto, met jouself, boom en papier.
 7. WhatsApp 2 fotos na: 071 9972 071.
 8. Inskrywings moet voor 28 Februaria 2018 in wees.

4. Algemeen

 1. Deelnemers moet alle rels, prosedures, terme en voorwaardes streng nakom om as wenner in aanmerking te kom.
 2. Deelname in die kompetisie dui daarop dat deelnemers alle Rels, Prosedures, Terme en Voorwaardes gelees, verstaan en instem om dit na te kom.
 3. MootGi bestuur behou die reg om Deelnemers en wenners" te diskwalifiseer indien daar enige oneerlikheid of oortreding van die Rels, Prosedures, Terme en Voorwaardes vermoed word tydens enige fase van die kompetisie.
 4. MootGi en hul kontrakteers aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade of verlies van inkomste op enige wyse, wat spruit uit deelname aan die MootGi Boomplantkompetisie nie.
 5. Met jou inskrywing aanvaar MootGi dat jy toestemming gee om jou soms te nader met promosies, bemarking en nuusbriewe.

5. Wie mag deelneem en waar

 1. Deelnemers moet bo 18-jarige ouderdom wees.
 2. Deelnemers mag slegs by hul eie woonadres bome plant om aan die kompetisie deel te neem.
 3. Bome mag slegs op eiendom geplant word waar deelnemers woon, en toegangsreg tot die eiendom het, asook toestemming by die eienaar/huurder het.
 4. Geen bome wat op openbare of publieke grond geplant word, sal aanvaar word nie.
 5. Slegs een boom per inskrywing.
 6. Indien lede van dieselfde huisgesin of inwoners van dieselfde woonadres (bv. by n kommune) deelneem, moet daar bewys kan word dat elke lid sy eie boom geplant het. Bv. 5 inskrywings by n woonadres, moet 5 bome en hul gate kan bewys.
 7. MootGi bestuurslede, sowel as hul gesinne, mag nie deelneem nie.

6. Prys trekking en bekend maak van wenners

 1. MootGi bestuur se beslissing is finaal en daar sal in geen verdere korrespondensie of gesprek getree word aangaande die aanwysing van wenners nie.
 2. MootGi bestuur sal die wenners met n gelyke-kanstrekking aanwys (uit n hoed).
 3. Wenners sal per WhatsApp in kennis gestel word.
 4. MootGi sal wenners drie keer tydens kantoorure WhatsApp, as die persoon nie tydens di kontak poging bereik kan word nie, of op die selfde dag antwoord nie, sal n nuwe wenner getrek word.
 5. Indien n wenner nie beskikbaar is nie, kwalifiseer die persoon outomaties nie vir n prys nie, en sal n nuwe wenner aangewys word.
 6. Die boom wat ingeskryf is moet nog lewe na die lang strawwe dro somer, indien nie sal daar weer n trekking plaasvind.

7. Oorhandigingsgeleentheid

 1. Deelnemers stem in om n oorhandigingsgeleentheid en foto-sessie saam met MootGi bestuurslede per afspraak wat alle partye pas (3 opsies deur MootGi voorgestel) gedurende Maart 2018 toe te staan, by die adres waar die boom wat ingeskryf is, geplant staan.
 2. Deelnemers gee toestemming vir publikasie van fotos saam met MootGi bestuurslede geneem, in die Maart/April 2018 uitgawe van MootGi se nuusbrief.
 3. Tydens die oorhandigingsgeleentheid en foto-sessie sal die prys deur MootGi bestuur oorhandig word.
 4. Indien MootGi bestuur tydens die oorhandigingsgeleentheid vind dat die rels oortree is op enige wyse, sal n nuwe wenner aangewys word.