mehnat fani o’qituvchisi sharopova nilufarning 5-9 sinflar

Mehnat fani o’qituvchisi Sharopova Nilufarning 5-9 sinflar

9. Mashina bilan tikuvchining orasida qancha masofa bo’lishi kerak? a) 10-15 sm b) 15-20 sm d) 20-25 sm e) 25-30 sm f) 30-35 sm 10. Tikuv mashinasi nechanchi yil yaratilgan? a) 1654-yil b) 1754-yil d) 1854-yil e) 1954-yil f) XV asr 11. Tikuv mashinasi asosan nechta qisimdan iborat? a) 9 ta b) 10 ta d) 11 ta e) 12 ta f) 14 ta 12.

Узнай цену
fransuzcha-o'zbekcha lugat - scribd

Fransuzcha-o'zbekcha lugat - Scribd

3. harakatdagi, ishlab turgan; rivojlanadigan, zorayadigan; 4. gram la voix active aniqlik nisbati; un verbe actif aniqlik nisbatidagi fel. actif2 nm 1. aktiv (balansning kirim, daromad va moddiy boyliklar yoziladigan qismi); 2. fig yutuq, muvaffaqiyat; avoir son actif hisobida bolmoq. actinie nf aktiniya (dengiz jonivori). action 1 nf 1. xatti

Узнай цену