1. o’simliklarning jinsiy ko’payish organi? a urug’ b gul c

1. O’simliklarning jinsiy ko’payish organi? a urug’ b gul c

Bug`doy urug`i sirti yupqa sariq po`st bilan qoplangan, bu po`st qo`silib o`sgan 2ta qobiqdan iborat, bu po`stnini ichkisi qanday ataladi tashqisi qanday ataladi? A) ichkisi-meva qobig`I, tashqisi-urug` po`sti B) ichkisi- mag`iz, tashqisi- urug` po`sti C) ichkisi- urug` po`sti, tashqisi- meva qobig`I D) bug`doyni qobig`I 1 ta qobiqdan iborat

Узнай цену
1. bo'lim. magnoliyatoifa yoki gulli o'simliklar - o

1. BO'LIM. MAGNOLIYATOIFA YOKI GULLI O'SIMLIKLAR - O

Yopik urug'li o'simliklar urug'i tashqi tomonidan meva bilan uralib turganligi uchun noqo'lay sharoitdan (kurib kolishdan, xarorat ta'siridan va xayvonlardan) ximoya qilinadi. Eng qadimgi gulli o'simliklar xasharotlar va shamol vositasi bilan changlangan. Gulli o'simliklar hayotida tuguncha ham katta rol o'ynaydi.

Узнай цену
14-15-mavzu: ochiq va yopiq urug’li o’simliklar - navoiy

14-15-MAVZU: OCHIQ VA YOPIQ URUG’LI O’SIMLIKLAR - Navoiy

SHunnig uchun o’simliklar geografiyasi fani o’z oldiga qo’ygan vazifani bajarishda tarixiy geologiya, o’simliklar morfologiyasi, zoogeografiya va shu kabi fanlarning ilmiy ma’lumotlaridan foydalanadi. O’simliklar geografiyasi o’z ichiga quyidagi mustaqil bo’limlarini oladi. 1. Floristik geografiya.

Узнай цену
3-bob. markaziy isitish tizimlarining yig’uvi - «binolarning

3-bob. Markaziy isitish tizimlarining yig’uvi - «binolarning

Gidravlik sinovdan so’ng bug’ bilan isitish sistemasining trubalaridagi birikmalarning zichligi sinalishi kerak. Buning uchun sistemaga ish bosimidagi bug’ yuboriladi, so’ngra birikmalardan bug’ chiqmayotganligi tekshiriladi. 3.2. Suv bilan isitish sistemalarini yig’ish. 3.2.1. Isitish loyihasi haqida tushuncha.

Узнай цену
o`g`itlar - biologiya fani o`qituvchilari malakasini oshirish

O`G`ITLAR - Biologiya fani o`qituvchilari malakasini oshirish

O`simliklar yaxshi o`sishi, mo`l hosil berishi va uzoq yil yashashi uchun yerga o`git solish kerak. O`git tarkibida turli mineral tuzlar, mikroelementlar va boshqalar bo`lgani uchun ham o`simliklar tarkibida xilma-xil mineral tuzlar uchraydi. Lekin ular o`simliklarning turiga qarab bir-biridan bir oz farq qiladi.

Узнай цену
x-bob o’simliklarning o’sishi va rivojlanish fiziologiyasi

X-BOB O’SIMLIKLARNING O’SISHI VA RIVOJLANISH FIZIOLOGIYaSI

Barcha o’simliklar harorat darajalariga bo’lgan munosabatlari bo’yicha ham bir-biridan farq, kiladi. Ba‘zi suvutlari 6080°S issiklikka ega bo’lgan buloklarda tark.algan. Ko’pchilik yuksak o’simliklar uchun maksimal harorat 40-50°S ga teng.

Узнай цену
-tajriba: o`simliklarning yashil barglaridagi kraxmalni aniqlash

-tajriba: O`simliklarning yashil barglaridagi kraxmalni aniqlash

Ishning bajarilishi. 50 ml li kolbaga 1 g mol yog`i yoki paxta moyi olib, uning ustiga 10 % li qon ning spirtli eritmasidan 10 ml quyiladi. Kolba og`zi qaytar sovitgich sifatida uzunligi 60-70 sm bo`lgan shisha nay o`rnatilgan probka bilan berkitiladi.

Узнай цену
o’simliklar sistematikasi

O’simliklar sistematikasi

1.2. O’simliklar sistematikasi. Yer sharida o`simlik turlari shunchlik ko`pki, ulardan hozirgacha faqat 500 mingdan ortiqrog`igina fanga ma`lum. O`simliklarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi belgilarning o`xshashlik darajasiga qarab o`simliklar dunyosini ma`lum tartibga – sestema (tizim)ga solish o`simliklar sistematikasi deb ataladi.

Узнай цену
gigiena fanidan ‘‘tashqi muhit omillari’’ bo’yicha o’quv

Gigiena fanidan ‘‘Tashqi muhit omillari’’ bo’yicha o’quv

uchun, devordan 0,2 m masofada o’lchash talab qilinadi, xona o’rtasida, deraza, pechlar burchaklarga yaqinroq (pol sathidan 1,5 m balanlikda) o’lchanadi. Vertikal yo’nalishda tarqalganini aniqlash uchun haroratni 0,1-1-1,6 m pol ustidan va ship tagida o’lchanadi.

Узнай цену
talaffuzdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari

Talaffuzdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari

Fonema so‘z ma’nolarini ifodalash va farqlash uchun xizmat qiladigan nutq tovushidir. Fonemalar soni yagona umumhalq tili va uning shevalariga ko‘ra har xil bo‘lishi ham mumkin. Masalan, o‘zbek tilida 6 ta unli tovush bo‘lishiga qaramay, shu tilning ba’zi shevalarida unli fonemalar soni 6-7 dan tortib, 18 gacha bo‘ladi.

Узнай цену