Tuis | Wie's ons?

Wie is ons?

BMWCID is n nie-winsoogmerk gemeenskapsorganisasie, n Artikel 21-maatskappy. Ons is inwoners wat ons woongebied wil beveilig. BMW staan vir Bergtuin, Mregloed en Waverley. CID staan vir City Improvement District, en City Improvement Districts (CIDs) is nie-winsoogmerk organisasies wat grondeienaars (belastingbetalers) in n spesifieke geografiese area binne in n munisipaliteit verteenwoordig, ingevolge munisipale wetgewing. Die stigting van n CID is ons langtermyn doelwit. Dit behels egter noue samewerking met die munisipaliteit/stadsraad, en onder die huidige omstandighede is dit nie haalbaar nie. Dit bly egter ons langtermyn doelwit. Intussen gaan ons voort om as n inwonersvereniging te funksioneer, en maak staat op vrywillige bydraes (kontant en/of dienste).

Ons werk ook in oorlg met GPF (gemeenskapspolisiringsforum) in die SAPD Villieria polisiringsgebied, wat aangrensende voorstede insluit.

Ons hoofdoel is om die veiligheid van ons inwoners te verseker, met groot klem op misdaadvoorkoming. Ons strategie is om inwoners te betrek, aangesien dit die enigste volhoubare manier is om misdaad te bekamp. Ons werk ook ten nouste saam met deelnemende sekuriteitsmaatskappye as strategiese vennote, en doen spesifieke projekte saam met hulle.